АЛБАНИЯ ВВОДИТ ЛЕТНИЙ БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ РОССИЯН

АЛБАНИЯ ВВОДИТ ЛЕТНИЙ БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ РОССИЯН С 15 МАЯ  ПО 1 НОЯБРЯ 2016гг.
Отмена виз для граждан России, Белоруссии, Грузии,..
с 15 мая по 1 ноября 2016 года!!! Для въезда в страну туристам потребуется только действующий загранпаспорт.
Срок пребывания на территории Албании не более 90 дней с момента въезда.

V E N D O S I:
1. Në aneksin nr.3, “Lista e shteteve, shtetasit e të cilave hyjnë pa viza në Republikën e Shqipërisë dhe çfarë dokumenti duhet të paraqesin”, që i bashkëlidhet vendimit nr.513, datë. 13.6.2013, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, shtohen:

“Arabia Saudite, Katari, Omani, Rusia, Gjeorgjia, Bjellorusia, me dokumentin pasaportë, për periudhën 15 maj -1 nëntor 2016.”.

2. Ngarkohen Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Punëve të Brendshme për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E M I N I S T R I 
EDI RAMA 

Официальный документ смотрите здесь